Органи осъществяващи контрол

ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ ПРИ ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕТО:

Надзорни органи /органи осъществяващи контрол:
1. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
2. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща ли ния: 0700 111 22 Уеб сайт:www.kzp.bg 

3. Национална агенция по приходите

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg –  обща информация

nap@nra.bg   -  само за кореспонденция, подписана с електронен подпис